• Projekte und Kampagnen entwickeln, die zum Wohle der Allgemeinheit dienen.
 • Die geleisteten Dienste werden aktiv von Anfang an bis zum Abschluss geleitet.
 • Unsere Spender werden über die Verläufe der Projekte oder Kampagnen informiert.
 • Die Spenden werden entsprechend ihrer Bestimmung verwendet
 • Die Spender werden detailliert informiert.
 • Für die, die in den Projekten oder Kampagnen ehrenamtlich mitwirken wollen, wird Ihnen dies ermöglicht.
 • Alle ausgeführten Tätigkeiten werden dokumentiert und mit den Spendern geteilt.
 • Um die Mission des Vereins zu verbreiten, werden Protokolle mit Vereinen und Stiftungen die demselben Zweck dienen, beschlossen.

 • Kamuya yararlı olacak proje ve kampanyalar yapmak.
 • Yapılan hizmetlerin projelendirilmesinden sonuçlandırılmasına kadar aktif olarak yönetmek
 • Bağışçılarımızı yapılan çalışmalardan haberdar etmek.
 • Bağışları bize geliş sebebine uygun kullanmak.
 • Yardımseverlerin sorularına detaylı cevap vermek.
 • Kampanya ve projelerimizde gönüllü olmak isteyen kişilerin kendi imkânları ile katılımlarını sağlamak.
 • Dernek olarak onlara maddi imkân sunmamak.
 • Yapılan her hizmetin dökümantasyonunu ve sonuç raporunu hazırlayıp bağışçılar ile paylaşmak.
 • Dernek misyonunun yayılması için, aynı amaçla hizmet veren dernek ve vakıflarla protokol yapmak.